English

Korean

Vietnamese

Japanese

Chinese

Thai

Brazil

Indonesia

Online concert

Lets Love~Vietnam K-POP CONCERT

Global Village Free Hospital Project with Vietnam

  • Performance period 2023-02-24 ~ 2023-02-25
  • Concert hall coming soon
  • Performance time 180분 (180 minutes)
  • Validity 2022-12-31 Until
  • Age of viewing 15 More than
  • CTL quantity 1 CTL
  • CT quantity 1 CT
Make a reservation

Broadcast time information.

 

cast members

Details

 

Người biểu diễn được mong đợi

Morderator: 1 nữ ca sĩ, 2 nam ca sĩ

Đội biểu diễn: K-Pop 8 Team

 

Chúng tôi yêu và ủng hộ Việt Nam khi đất nước còn khó khăn.

Hỗ trợ của Red Angel Hàn Quốc, ngày 24 tháng 10 năm 2020

 

 

“Chỉ cần xem buổi hòa nhạc K-POP có thể cứu một mạng người trên thế giới”

Image

Make a reservation